Parafia


Kościół parafialny pw. MB Szkaplerznej w Wołczkowie został wzniesiony w XIII w. w stylu romańskim, do budowy użyto kwadr granitowych. Jest to świątynia orientowana, salowa, na planie prostokąta, pierwotnie bez wieży. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, obecny wygląd zawdzięcza ostatniej przebudowie z 1866 r., natomiast wieża została wzniesiona w 1900 r. Wyposażenie kościoła reprezentuje różne style, znajduje się tam manierystyczna chrzcielnica z XVII w., rzeźba anioła chrzcielnego z XVIII w., ambona z XIX w., dwa dzwony z XVII w. oraz ołtarz z XVII w. Na placu przykościelnym mieści się cmentarz, czynny jeszcze kilka lat po wojnie. Poświęcenie kościoła po II wojnie światowej nastąpiło 16 lipca 1946 r.

SZKAPLERZ w znaczeniu religijnym oznacza strój, który jest znakiem zewnętrznym przynależności do bractwa, związanego z jakimś konkretnym zakonem. Znak przynależności do Maryi.
Od siedmiu wieków szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.

Wyjaśniał Papież Pius XII

„Szkaplerz święty jest rzeczywiście znakiem i gwarancją szczególnej opieki Najświętszej Dziewicy, ale niech nikt nie sądzi, że nosząc tę szatę, może oddać się opieszałości serca i obojętnym duchem czekać na zbawienie” .

Symbolika szkaplerza jest niezwykle wymowna

Część spadająca na plecy oznacza postawę poddania się woli Bożej w znoszeniu trudów, doświadczeń i swojego krzyża – na wzór Maryi i z jej opiekę.

Przednia zaś część szkaplerza – spadająca na piersi – ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich.

Przywileje szkaplerzne:

Ci, którzy noszą szkaplerz, znajdują się pod szczególną opieką Matki Bożej w trudach i niebezpieczeństwach życia ziemskiego.

Ze znakiem szkaplerza związana jest obietnica szczęśliwej śmierci i zachowanie od wiecznego potępienia. Matka Boża św. Szymonowi Stock:
„Kto w nim (szkaplerzu) umrze, nie dozna ognia piekielnego”

Tak zwany przywilej sobotni – obietnica, że Matka Jezusa już w pierwszą sobotę po śmierci, uwolni z czyśćca tych, którzy za życia zachowywali czystość według stanu, odmawiali przepisane modlitwy i nosili szkaplerz. Ponadto przyjęcie szkaplerza włącza osobę do Rodziny Karmelitańskiej

Aby łaski związane ze szkaplerzem nie były daremne, konieczne jest podjęcie dzieła współpracy. Maryja obdarowuje nas, ale człowiek nie może pozostać biernym. Stąd też trzeba:

Nosić nieustannie jej znak – szkaplerz (w formie płóciennej – przy sobie, a na szyi na łańcuszku – medalik szkaplerzny) wyraża przynależność do Maryi i życie na co dzień wartościami bliskimi Jej Niepokalanemu Sercu: pokorą i czystością według stanu, zawierzeniem Bożej opatrzności.

Troszczyć się o dobro wszystkich ludzi – tak jak Maryja dostrzegać innych ludzi i ich problemy. Nie zamykać się w świecie osobistych spraw.

Odmawiać wybraną modlitwę

Uczestniczyć raz w miesiącu w Nabożeństwach Szkaplerznych.

Komentarze są wyłączone.