Czytaj…

 


 
1 – Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 26.05.2024
2 – Co przeczytasz w „Niedziela 21/2024”
3 – Co przeczytasz w „Gość Niedzielny 21/2024”
 


 
Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy
 

Czytanie pierwsze
(Pwt 4, 32-34. 39-40)

Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które
były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka
na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło
tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy
słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i
pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród
spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką
mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to
wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie
wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które
ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom
po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci
Pan, Bóg twój”.

Czytanie drugie
(Rz 8, 14-17)

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy
wołać: „Abba, Ojcze!” Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami
Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć
udział w chwale.

Psalm
(Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22)

REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało,
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

Aklamacja (Ap 1, 8)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który
był, i który przychodzi.

Ewangelia
(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi
jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Komentarz
Bóg, który stworzył niebo i ziemię, uratował nas w Chrystusie od
piekła, posyłając do serc naszych Królestwo Boże w Duchu Świętym, bo
Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym.
Wszyscy, którzy narodzili się na nowo z Ducha i są napełnieni Duchem i
są prowadzeni Duchem – ci są synami Bożymi, dziedzicami Boga i
współdziedzicami Chrystusa. Chrystus dał nam władzę, abyśmy mocni w
Duchu, szerzyli Królestwo Boże, nie lękając się niczego, bo On jest z
nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.
Marek Ristau


 

Od chleba do Eucharystii
Chleb od zawsze symbolizuje dobro, szacunek, serdeczność, pozwala godziwie żyć. Potrzebuje też czystości, zarówno w procesie powstawania, jak i w jego spożywaniu.

Nasza kościelna rzeczywistość
Współodpowiedzialność za Kościół polega na trosce o jego rozwój i dynamizm, a nie na wydawaniu arbitralnych wyroków.

Bronię arcybiskupa Wojdy
Skoro media znają ostateczną prawdę, to w takim razie mogą także ferować wyroki, zanim jeszcze zrobi to sąd.

Miejsce mężczyzn w Kościele
Pod chórem czy przy ołtarzu? Z baldachimem czy za filarem? Wojownik, rycerz czy żołnierz?

Maryjo, wspomagaj!
Uczniowie Chrystusa zawsze czuli bliskość Jego Matki. Znali Jej czułość i troskę, byli świadkami skuteczności Jej wstawiennictwa. Widzieli, że kiedy Maryja pochyla się nad ludzkim losem, potrafi ugniatać historię jak miękką glinę.

Agata Wolna: Portret mamy z rodziną w tle
Chciałabym, żeby dzieci zawsze miały poczucie, że jestem – mówi Agata Wolna, żona, mama, dziennikarka. Jakie ma na to sposoby w życiu pełnym pędu?

Europułapka?
Wiele osób dało się nabrać na skomplikowane umowy, bo nie zrozumiały warunków zapisanych małym drukiem na dalszych stronach. Utonięcie w zawiłościach prawnych zagraża nie tylko osobom prywatnym, lecz także całym krajom.

I ŚDD
Święto radości

W Watykanie ma miejsce pierwszy Światowy Dzień Dzieci zainicjowany przez papieża Franciszka. „Jaki świat chcemy pozostawić dorastającym dzieciom?” – to pytanie, które stało u początku tego wydarzenia. Papież, dla którego troska o najmłodszych – podobnie jak o osoby starsze i ubogie – jest priorytetem pontyfikatu, pragnie, by było to pierwsze z cyklicznych spotkań następcy św. Piotra z dziećmi.

Ojciec Święty wystosował do dzieci specjalne orędzie. Zwrócił w nim uwagę na najmłodszych, którzy cierpią z powodu głodu, wojny, którzy są zmuszani do bycia żołnierzami lub uciekają jako uchodźcy, są oddzieleni od rodziców, stali się ofiarami gangów przestępczych, narkotyków lub innych form niewolnictwa. Dlatego też uczestnikami spotkania są dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi, które podzielą się z rówieśnikami swoimi marzeniami o pokoju.

Na spotkanie z papieżem 25 maja na rzymskim Stadionie Olimpijskim zaproszono głównie dzieci w wieku 6-12 lat. Podczas czuwania, na którym dzieci miały dzielić się z Franciszkiem swymi świadectwami, zaplanowano także oczekiwany z niecierpliwością dialog dzieci z głową Kościoła. Msza św. 26 maja na placu św. Piotra, modlitwa Anioł Pański oraz papieskie pozdrowienie zakończą spotkanie dzieci z całego świata. Uświetnią je występy dziecięcych chórów, m.in. znany w Polsce Piccolo Coro dell’Antoniano.
eMKa

Boże Ciało po polsku
Pierwsze polskie obchody Bożego Ciała miały miejsce w Krakowie po 1320 r., za panowania Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza Wielkiego. Na ile świętowanie tego dnia zmieniło się przez wieki?

Cud czy oszustwo?
„Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych” to nowy dokument Dykasterii Nauki Wiary, który wszedł w życie 19 maja.

Prymas Tysiąclecia
Był autorytetem moralnym i jedną z najważniejszych postaci polskiego Kościoła w XX wieku.

Niedziela szczecińsko-kamieńska

(Kościół nad Odrą i Bałtykiem)

Żyjcie słowem Bożym!
Przybywacie z różnych, rozsianych po całej diecezji wspólnot parafialnych po to, by wróciwszy ożywić głos Boga w waszych wspólnotach przez lektorską posługę – powitał przyszłych lektorów rektor AWSD w Szczecinie ks. dr Zbigniew Woźniak.

Jabłoń bł. rodziny
Relikwie tej rodziny odbyły wzruszającą trasę peregrynacji po dekanatach, klasztorach, wspólnotach i instytucjach miłosierdzia naszej archidiecezji.

Partnerstwo parafii
Wierni z parafii bł. Michała Kozala w Świnoujściu udali się z pielgrzymką do zaprzyjaźnionej parafii w archidiecezji bamberskiej.


 

Nakarm tłum, to w Ciebie uwierzy
Coś w tym jest, że ludzie łakną cudów i wydaje im się, że po ich doświadczeniu mieliby o wiele mniej kłopotów nie tylko w praktykowaniu wiary, ale i w praktykowaniu cnotliwego życia.

Zapieczętowane usta spowiednika. Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi?
Prawo kanoniczne podmiotem zobowiązanym do zachowania tajemnicy czyni jedynie spowiednika. Penitent nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi.

Ks. Marek Gilski: Nie należy być bezkrytycznym wobec domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych
Objawienia należy traktować jako pomoc w wierze i nie powinno się ich lekceważyć. W jakim zakresie z nich skorzystamy, zależy od nas – najnowszy dokument Dykasterii Nauki Wiary komentuje ks. dr hab. Marek Gilski, prof. UPJPII w Krakowie.

Dr Maria Miduch: Nie zdołamy nauki o Trójcy rozłożyć na czynniki pierwsze
Co możemy powiedzieć o Ojcu, Synu i Duchu, skoro są taką tajemnicą, wyjaśnia dr Maria Miduch.

Cuda w czasach internetu. Co znalazło się w nowych normach dotyczących rozeznawania domniemanych objawień?
Watykańska Dykasteria Nauki Wiary wydała nowe normy dotyczące rozeznawania domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. Jest to dokument duszpasterski chroniący wiarę ludzi prostych.

Zapomnijmy już o anegdotach. Ks. Paweł Ptasznik o tym, jak mówić dziś o św. Janie Pawle II
O nieprzemijającej wartości nauczania św. Jana Pawła II i sposobach przekazywania go pokoleniom wychowanym po śmierci papieża Polaka mówi ks. Paweł Ptasznik.

Uwielbienie pozaliturgiczne jako katolickie nabożeństwo – sympozjum na UKSW
Przybywa w Kościele środowisk wspólnie uwielbiających Boga. Czy to zjawisko potrzebuje ram? Biskup Ważny: chodzi o „improwizację opartą na zasadach”.

Skąd wiemy o Bogu Trójjedynym?
Jeśli ktoś myśli, że nasza wiedza o Trójcy Świętej nie spadła nam z nieba, jest w błędzie: spadła.

Jan Tauler – mistyk realista
Jego duchowe rady były często bardzo praktyczne, pedagogiczne – mówi dominikanin o. Cyprian Klahs.

Dzieło Matki Róży Czackiej trwa. Odwiedzamy Dom dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach
Matka Czacka mawiała, że ci, którzy są niewidomi na ciele, mają zadanie apostolstwa w relacji do niewidomych na duszy. Ks. Jacek Ponikowski często przypomina o tym mieszkańcom Domu dla Niewidomych Mężczyzn, który niemal 30 lat temu stworzył w podkrakowskich Niepołomicach.

Wyzwanie na lata. Ekspert ds. migracji o pakcie migracyjnym
Rafał Rogala, ekspert ds. migracji i były szef Urzędu ds. Cudzoziemców, ocenia konsekwencje zatwierdzenia przez Radę Europy paktu migracyjnego.

Stres – (nie)przyjaciel człowieka. Do czego jest nam potrzebny?
Choć intuicyjnie nikt z nas nie lubi stresu, bez niego nie zaszlibyśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy.

Detoks
Kościoły pustoszeją! – załamują ręce niektórzy, a on widzi świątynie tak pełne, że nie sposób wcisnąć szpilki.

„Sen o Jerozolimie” – owoc niezwykłej podróży, do której Érica-Emmanuela Schmitta zaprosił papież Franciszek
„Sen o Jerozolimie” Érica-Emmanuela Schmitta, najpoczytniejszego dziś pisarza francuskiego, to zdecydowane wyznanie wiary człowieka, który dotąd jej poszukiwał.